M

W

Wszystkie prawa zastrzeżone © Wytwórnia Marketingu

Wytwórnia

Marketingu

Przydatne linki

 

O nas

Polityka Prywatności

OWU

FAQ

Kontakt

737 534 724

produkcja@wytworniamarketingu.pl

RODO - Klauzula Informacyjna dla kontrahentów

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Marketingu Piotr Marcińczyk, ul. Lawendowe Wzgórze 24/41, 80-175 Gdańsk, NIP 8491543670

 

2. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych mogą być:

 

     a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji łączącej nas umowy;

 

    b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe.

 

     c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, marketing bezpośredni.

 

    d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Wytwórnia Marketingu Piotr Marcińczyk, ul. Lawendowe Wzgórze 24/41, 80-175 Gdańsk, NIP 8491543670 jest przede wszystkim realizacja zamówień/ umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.

 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na świadczenia usług.

 

5. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

 

6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych        maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do            momentu jej wycofania.

 

7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.

 

9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.